יום שישי, 14 בינואר 2022

120 - סוף שהוא התחלה?

 בסוף לא היתה ברירה כלל.

הכוהנת הראשית, או הכוהנת הראשה הרימה את ידה הארוכה והחיוורינית, זקפה אצבע ארוכה מאוד, ובקצה ציפורן שדמתה לטפר נץ, צבועה באדום חזק מאוד.

בתה בת השלוש הונחה על מזבח קר, עשוי מאבני ראשית לבנות וקרות, משני צידיה זינקו-התפרצו להבות אש מעומקי הכוכב.

עם היעלמות האש נעלמה גם בתה.

חללית בינונית נחתה קרוב לפתח המערה. כולנו פסענו אחרי הכוהנת הראשה לתוכה.

יום חמישי, 6 בינואר 2022

119 - גם הזמן

 הם עמדו בשורה אחת, לא ישרה בכלל, די מפותלת ומתפתלת, אבל שורה אחת, נעו קדימה לעבר פגר הפיל ששכב על עץ שבור ממשקלו עת נפל.

הוא לקח משור חשמלי ניגש את ראש הפיל והתחיל לנסר את אחד מחטיו הענקיים. האחרים סובבו את הגופה, חיפשו משהו בה, ולא מצאו.

אחת, צעירה התחילה לבכות מרה, ושני התחיל מקלל את הציידים, ורק ד"ר עשהאל אמר להם, שהזמן הוא הרוצח הגדול מכולם.


120 - סוף שהוא התחלה?

  בסוף לא היתה ברירה כלל. הכוהנת הראשית, או הכוהנת הראשה הרימה את ידה הארוכה והחיוורינית, זקפה אצבע ארוכה מאוד, ובקצה ציפורן שדמתה לטפר נץ, ...